સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 17 September 2018

TALATI - JUNIOR CLERK - CURRENT (2018-2019) GOVERNMENT JOB SPECIAL - TALATI - JUNIOR CLERK ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ 2017-2018 - જુનીયર કલાર્ક તથા ગ્રામ પંચાયત મંત્રી(તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિગતવાર જાહેરાત/ટુંકી જાહેરાત TALATI - JUNIOR CLERK CURRENT VACANCY CITY WISE 2018 - 2019 LAST DATE 08/10/2018 - TALATI - JUNIOR CLERK TOP 3 CITY WISE VACANCY - Gujarat Government GPSC Job Last Date 01/10/2018 - Gujarat High Court HAMAL, CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON Job Last Date 30/09/2018 - Gujarat Government Panchayat Job Last Date 17/09/2018 & 26/09/2018 - Gujarat Ecological Education and Research Foundation (GEER) Last Date 27/09/2018

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Special Offer Tally Mobile AppOffer Time :-  1 September 2018 & 30 October 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની જુનીયર કલાર્ક તથા ગ્રામ પંચાયત મંત્રી(તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિગતવાર જાહેરાત/ટુંકી જાહેરાત TALATI - JUNIOR CLERK CURRENT VACANCY CITY WISE 2018 - 2019 CLICK HERE LAST DATE 08/10/2018 

TALATI - JUNIOR CLERK  ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ 2017-2018 CLICK HERETALATI - JUNIOR CLERK TOP 3 CITY WISE VACANCY DOWNLOAD EXCEL CLICK HERE 


Maximum Top 3 Vacancy For GeneralMaximum Top 3 Vacancy For OBCMaximum Top 3 Vacancy For STMaximum Top 3 Vacancy For SC
Junior ClerkJunior ClerkJunior ClerkJunior Clerk
CityJOB VacancyCityJOB VacancyCityJOB VacancyCityJOB Vacancy
Junagadh46Mehsana28Mehsana12Valsad21
Bavnagar39Amreli27Kutch8Surat20
Kutch38Surendranagar20Surendranagar7Panchmahal15
Maximum Top 3 Vacancy For GeneralMaximum Top 3 Vacancy For OBCMaximum Top 3 Vacancy For STMaximum Top 3 Vacancy For SC
TalatiTalatiTalatiTalati
CityJOB VacancyCityJOB VacancyCityJOB VacancyCityJOB Vacancy
Bavnagar87Amreli45Surendranagar13Panchmahal32
Amreli69Bavnagar36Amreli12Bharuch32
Mehsana64Bharuch30Bharuch11Kuch20
Banaskantha64Mehsana11Mahisagar18ગાંધીનગરમાં ગૌણ પસંદગી સેવા સમિતિના નામે બોગસ નિમણૂકપત્રો અપાયા : લાખો રૂપિયા ખંખેરી લેવાયા
 રાજ્યના 20 યુવાનો આવા વર્ગ-3ના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા : નાયબ કનિદૈ લાકિઅ સચિવે ફરિયાદ નોંધાવી પાટનગર ગાંધીનગરમાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના નામે વર્ગ-3ના કર્મચારી માટેના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા હોવાનો આરોપ લાગ્યો કનિદૈ લાકિઅ છે. રાજ્યના અકિલા 20 યુવાનો આવા વર્ગ-3ના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા છે. અને તેની પાસેથી લાખો રૂપિયા ખંખેરી લેવાયા છે.   ગૌણ સેવા પસંદગી કનિદૈ લાકિઅ મંડળના નાયબ સચિવે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. યુવાનો ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડલની અકીલા કચેરીએ નિમણૂક પત્ર લઈને પહોંચતા મામલો સામે આવ્યો હતો. સેકટર-7ના કનિદૈ લાકિઅ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો છે.તેમજ તપાસ શરૂ થઈ છે. (8:34 pm IST)

Source :- https://www.akilanews.com/Gujarat_news/Detail/17-09-2018/87564


Gujarat Government GPSC Job Last Date 01/10/2018
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/55Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-301/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/56Associate Professor / Reader (Homoeopathic Materia Medica), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/57Associate Professor / Reader (Homoeopathy, Pharmacy), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/58Associate Professor / Reader (Organon of Medicine), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/59Associate Professor / Reader (Pathology and Microbiology), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/60Associate Professor / Reader (Physiology including Biochemistry), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/61Associate Professor / Reader (Anatomy), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/62Associate Professor / Reader (Forensic Medicine and Toxicology), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/63Lecturer (Homoeopathic, Materia Medica), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/64Lecturer (Homoeopathy, Pharmacy), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/65Lecturer (Organon of Medicine), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/66Lecturer (Pathology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/67Lecturer (Physiology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/68Lecturer (Anatomy), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/69Lecturer (Forensic Medicine and Toxicology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/70Dental Surgeon, Employees' State Insurance Scheme, Class-201/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/71Deputy Director, Employees' State Insurance Scheme, Class-101/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/72Archaeological Engineer, Class-2, Sport, Youth and Cultural Activities01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/73Curator, Class-2, Sports Youth and Cultural Activities Department01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/74Assistant Regional Transport Officer/Assistant Director of Transport, Class-201/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/75Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/76Geologist, under Narmada, Water Resources, Water Supply & Kalpasar, Class-1, Gujarat State Service01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/77Research Officer, Class-1, General State Service, Narmada, Water Resources, Water Supply & Kalpasar Department01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply

Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)Contact Info.  HCG/201819/72HAMAL, CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON (Class IV Services)[201819]30/09/2018 23:59:00079 27664601-15

More Detail & Apply Online Click Here :- 
https://hc-ojas.guj.nic.in/AdvtList.aspx?type=curr

Gujarat Government Panchayat Job Last Date 17/09/2018 & 26/09/2018 

Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)FeesContact Info.  GPSSB/201819/2આંકડા મદદનીશ વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/3Staff Nurse વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/4સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (જુનીયર ગ્રેડ) વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/5વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/6નાયબ ચિટનીસ -વર્ગ-૩- 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/7Compounder વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/8વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/9સંશોધન મદદનીશ વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563Apply

Gujarat Ecological Education and Research Foundation (GEER) Last Date 27/09/2018Gujarat Educational News Updates , India news,World News on 17-09-2018

Special Offer Guardian NetSecure & Tally Mobile App

Offer Time :-  1 September 2018 & 30 October 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App CLICK HERE TO DOWNLOAD
Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
  • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
  • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
  • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
  • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)