સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 14 November 2018

COMING SOON TALLY 18 SPECIAL UPDATE TALLY 18 CONTACT ON WHATS APP MO 9429893515, 8511604135 - Demo of Tally 18 on it's Launch. - COMING SOON TALLY 18 TDL SPECIAL UPDATE TALLY 18 TDL CONTACT ON WHATS APP MO 9429893515, 8511604135

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Special Offer Tally Mobile AppOffer Time :-  1 November 2018 & 31 December 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com


COMING SOON TALLY 18 SPECIAL UPDATE TALLY 18 CONTACT ON WHATS APP MO 9429893515, 8511604135 - Demo of Tally 18 on it's Launch. - COMING SOON TALLY 18 TDL SPECIAL UPDATE TALLY 18 TDL CONTACT ON WHATS APP MO 9429893515, 8511604135

COMING SOON TALLY 18 TDL SPECIAL UPDATE TALLY 18 TDL CONTACT ON WHATS APP MO 9429893515, 8511604135

1Tally 9 ERP Single User17700180001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
2Tally 9 ERP Multi User53200540001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
3Tally Mobile App 1 User 1 Year140018001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
4Tally Mobile App 1 User 2 Year ( 3 month Free)270035001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
5Tally Mobile App 1 User 3 Year (1 Year Free)400050001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
6Tally Mobile App 10 User (Rate Per User)130017001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
7Tally Mobile App 50 User (Rate Per User)120016001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
8Tally Mobile App 100 User + (Rate Per User)110015001 YearAdvance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year)
9Tally TDL - Item Serial Number/IMEI Number Module (S001)84009200Tally Current Release
10Tally TDL - SMS Module (S002)57756325Tally Current Release1000 SMS Credit After 1000 SMS, SMS Charge 35 Paisa/SMS
11Tally TDL - Sales Man /Agent Module (S003)47255175Tally Current Release
12Tally TDL - Inquiry Management (S004)57756325Tally Current Release
13Tally TDL - Voucher Approval (S005)73508050Tally Current Release
14Tally TDL - Tally Anywhere Mobile Application (S006)378041401 Year
15Tally TDL - Ready Half page Invoice (S007)34653795Tally Current Release
16Tally TDL - C E O Dash Board Report (S008)31503450Tally Current Release
17Tally TDL - Outstanding Follow-up Report (S009)47255175Tally Current Release
18Tally TDL - Quotation Module (S010)47255175Tally Current Release
19Tally TDL - Price List Import tools (S011)26252875Tally Current Release
20Tally TDL - Contact Manager (S012)26252875Tally Current Release
21Tally TDL - DOCATE Management (S013)47255175Tally Current Release
22Tally TDL - AMC product Renewal Management (S014)57756325Tally Current Release
23Tally TDL - Auto E-mail - bulk E-mail (S015)47255175Tally Current Release
24Tally TDL - Grid Lines in Report (S016)26252875Tally Current Release
25Tally TDL - Last sales rate party wise (S017)26252875Tally Current Release
26Tally TDL - Quick Item Quick Ledger in Sales (S018)26252875Tally Current Release
27Tally TDL - Detail Balance Sheet and P&L (S019)47255175Tally Current Release
28Tally TDL - Tin No. Validation (S020)26252875Tally Current Release
29Tally TDL - Auto Transport name and destination (S021)26252875Tally Current Release
30Tally TDL - Item wise Special Report (S022)47255175Tally Current Release
31Tally TDL - Control on delete, print, cancel (S023)47255175Tally Current Release
32Tally TDL - Credit Control with Days and Amount (S024)26252875Tally Current Release
33Tally TDL - Voucher wise Back Date Security (S025)26252875Tally Current Release
34Tally TDL - Party Block, Item Block, and Inactive (S026)26252875Tally Current Release
35Tally TDL - Auto Signature in Invoice (S027)26252875Tally Current Release
36Tally TDL - System Date Instead of Last voucher date (S028)26252875Tally Current Release
37Cloud TallyEmail
38MACFEE ( 3 User/1 Year)Email
39ESCAN ( 3 User/1 Year)Email
40KASPERSKY INTERNET SECURITY ( 3 User/1 Year)Email
41Microsoft Licensing OSEmail
42Website DevelopmentEmail
43Tally 9 ERP CUSTOMIZATIONEmail
44EXCLE CUSTOMIZATIONEmail
45GPS TREKINGEmail
46DATA RECOVERYEmail
47PASSWORD RECOVERYEmail
48Software DevelopmentEmail

NOTE:- Advance Payment Gst 18 % Extra (User Sales Validity 1 Year) ON Renew and TDL Validity Tally Current Release

Gujarat Educational News Updates , India news,World News on 17-09-2018

Special Offer Guardian NetSecure & Tally Mobile App

Offer Time :-  1 November 2018 & 31 December 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App CLICK HERE TO DOWNLOAD
Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

40 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. For More details on Tally ERP 9 and Tally on Mobile Please visit https://www.tallyworld.com

  ReplyDelete
 3. Get Latest Govt Job Information Here
  Kiran News Agency
  India Post Recruitment

  India Post Recruitment Last Date 31 December 2018

  ReplyDelete
 4. All India Government job 12000 Post Available Apply Now

  ReplyDelete
 5. Flipkart is Offering Cashback Offers
  Flipkart Daily Deals You

  will get upto 75% Discount

  Flipkart is Offering Cashback Offers
  Flipkart Deals & Offers You

  will get upto 75% Discount

  Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will get
  flipkart bank cashback

  offers
  so

  Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will get
  Flipkart bank offers so

  ReplyDelete
 6. Very good post.
  All the ways that you suggested for find a new post was very good.
  Keep doing posting and thanks for sharing
  mobile repairing course in hyderabad

  ReplyDelete
 7. Good software development Info And I Liked Your Course
  Free Job Find

  ReplyDelete
 8. Looking to add extra style to your content, make use of our strikethrough Text Generator to add amazing line through text in desired platform. Strikethrough in Google Docs.

  ReplyDelete
 9. free job
  Get Free Job Alerts. Banks, Other Govt Finance, UPSC, SSC, Other All India,Defence, Railways, Medical Jobs. https://freejob.info

  ReplyDelete
 10. shareit apk
  shareit for android
  shareit for pc
  shareit for ios
  shareit pc

  Transferring files over Wifi is a way faster than traditional methods like sending over Bluetooth.

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. Nice information but I will request you to provide new information also. Also provide RRB Junior Engineer Admit Card 2019 and Visit FreeJobGuru for getting Free Job Alert & Admit Cards etc.

  ReplyDelete
 13. The language used to build Tally.ERP 9 is Tally Definition Language (TDL) - an application development language of Tally to develop and build solutions for Tally

  ReplyDelete
 14. Latest government jobs recruitment more details click here..
  government jobs recruitment

  ReplyDelete
 15. Awesome article, Many Many thanks, It must be useful to all of us and definitely. I am already.going through this site and feeling so happy I have found this site. About my self I am astrologer and provide astrology service all over the world. Nice And Informative Website.
  Please Keep Continue Such Kind Of Effort. I Shared Your Post With My Friends Also. Good jobs sir thanks for this articles. Its very knowledgably Good jobs sir thanks for this articles. Its very knowledgably
  .


  http://www.neetcrash.com/cbse-last-year-paper/neet-2018/neet-2008/

  ReplyDelete