સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 21 June 2017

GST અંતર્ગત ટેક્સ રિફંડ કેવી રીતે મેળવવું - Important Deatil Tally All Versions - જીએસટી શું છે? તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)


Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) 

GST અંતર્ગત ટેક્સ રિફંડ કેવી રીતે મેળવવું

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

ટેક્સ રિફંડ એટલે એવી રકમ જે ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કરદાતા ને મળવાપાત્ર છે અથવા પરત કરવા યોગ્ય છે. અમુક શરતો ને આધીન જ રિફંડ માન્ય છે અને આવી શરતો ને આધીન જ ડીલરો ટેક્સ રિફંડ કલેઇમ કરી શકે છે જેમ કે ટેક્સ નું વધારાનું ચુકવણું, નિકાસ કરવામાં આવતા આઉટપુટ સપ્લાય પર વણ-વપરાયેલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ, ઇનપુટ માલ પરના ટેક્સ નો દર આઉટપુટ માલ પરના ટેક્સ ના દર કરતા વધારે હોય (ઉલટ ડ્યૂટી સ્ટ્ર્કચર) વગેરે.

ચાલો પહેલા આપણે વર્તમાન પધ્ધતિ માં જે કિસ્સામાં ટેક્સ રિફંડ માન્ય છે તેને ટૂંકમાં સમજીએ.

વર્તમાન કર-પદ્ધતિ

હાલની ટેક્સ-પદ્ધતિ માં, નીચેના કિસ્સાઓમાં રિફંડ માન્ય છે:
એક્સાઇઝ (આબકારી)
નીચેના કિસ્સાઓમાં રિફંડ માન્ય છે:
 1. નિકાસ કરેલ અથવા નિકાસ કરેલ માલ ના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ઇનપુટ (કાચો માલ) માલની ખરીદી પર ચુકવેલ ટેક્સ
 2. આઉટપુટ સપ્લાય માત્ર નિકાસ અથવા શૂન્ય દરના સપ્લાય હોવાથી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ
VAT
નીચેના કિસ્સાઓમાં રિફંડ માન્ય છે:
 1. નિકાસ થયેલ માલ ને ખરીદવા માટે VAT ચુકવેલ હોય
 2. વધારાની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ – મોટા ભાગના રાજ્યોમાં, મહિનામાં થયેલ વેચાણ પર ચૂકવવા પાત્ર કર કરતા જો ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વધી જાય, તો વધારાની ક્રેડિટ નાણાકીય વર્ષ ના અંત સુધી લઇ જય શકાય. નાણાકીય વર્ષના અંતે, ડીલર ને તે રકમ ને રિફંડ તરીકે ક્લેઇમ કરવા અથવા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો વિકલ્પ હોય છે.
સર્વિસ ટેક્સ
નીચેના કિસ્સાઓમાં રિફંડ માન્ય છે:
 1. વધારે ચુકવેલ ટેક્સ, જ્યાં વધારાના ચુકવણાને ભવિષ્યની ટેક્સ લાયબિલિટી સામે એડજસ્ટ કરી શકાતું ના હોય
 2. જયારે એકઠી થયેલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આઉટપુટ સર્વિસ પુરી પાડવામાં ઉપયોગ થાય જે ટેક્સ ચૂકવ્યા વગર નિકાસ કરવામાં આવી હોય.
ચાલો હવે આપણે GST અંતર્ગત ટેક્સ રિફંડ વિષે સમજીએ.

GST કર પદ્ધતિ

GST કર પદ્ધતિમાં જે કિસ્સામાં ટેક્સ રિફંડ માન્ય છે તે વર્તમાન પદ્ધતિના નિયમોથી સમાન જ છે. નીચે GST હેઠળ રિફંડ માન્ય હોય તેવા સર્વ સામાન્ય કિસ્સાઓ દર્શાવ્યા છે:
 • ઇન્વર્ડ સપ્લાય પર અને/અથવા નિકાસ થયેલ સર્વિસ પર કે ઇનપુટ પર કે નિકાસ થયેલ માલ અને/અથવા સર્વિસ માં ઉપયોગ થયેલ ઇનપુટ પર ચુકવેલ ટેક્સ હોય. નોંધ લેશો કે જો માલ એક્સપોર્ટ ડ્યૂટી ને આધીન હોય તો રિફંડ માન્ય ગણાશે નહિ.
 • આઉટપુટ સપ્લાય નિકાસ થવાથી અથવા શૂન્ય રેટ વાળા સપ્લાય હોવાથી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વણ-વપરાયેલ હોય.
 • ઉલટ ડ્યૂટી સ્ટ્રકચર ને લીધે વણ-વપરાયેલ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ. આ ત્યારે લાગે છે જયારે ઇનપુટ પર ટેક્સ નો દર આઉટપુટ સપ્લાય પર ના ટેક્સ ના દર કરતા વધારે હોય. હાલની કર પદ્ધતિ માં, રિફંડ માટે આ માન્ય નથી. તેમ છતાં, GST કર પદ્ધતિ માં આ કિસ્સો ટેક્સ રિફંડ કલેઇમ કરવાપાત્ર છે. આ કિસ્સામાં નોંધ લેશો કે, જયારે સપ્લાય શૂન્ય દર ના કે પૂર્ણ કરમુક્તિ વાળા હોય ત્યારે રિફંડ લાગુ પડતું નથી.

GST રિફંડ કલેઇમ કરવાની પ્રક્રિયા

1. રિફંડ લેવાની અરજી
ટેક્સ નું રિફંડ કે વ્યાજ કે અન્ય ચુકવેલ રકમ કલેઇમ કરનાર વ્યક્તિએ ફરજીયાત ફોર્મ GST RFD -૧ માં, ‘સંબંધિત તારીખ’ થી ૨ વર્ષ ની સમાપ્તિ પહેલા એક અરજી કરવી જોઈએ.
રિફંડ ના દરેક કિસ્સામાં ‘સંબંધિત તારીખ’ નીચે મુજબ હશે:
કિસ્સા સંબંધિત તારીખ
દરિયાઈ માર્ગે કે હવાઈ માર્ગે નિકાસ કરેલ માલ એરક્રાફ્ટ કે જહાજ માં માલ ભરવામાં આવે છે તે ભારત છોડે તે તારીખ
જમીન માર્ગે નિકાસ કરેલ માલ માલ સરહદ પાર કરે તે તારીખ
પોસ્ટ દ્વારા નિકાસ કરેલ માલ સંબંધિત પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા માલ રવાના કરવાની તારીખ
નિકાસ કરેલ સર્વિસ, જયારે પેમેન્ટ મળ્યા પહેલા સર્વિસ નો સપ્લાય પૂર્ણ થયેલ હોય પેમેન્ટ મળ્યાની તારીખ
નિકાસ કરેલ સર્વિસ, જયારે પેમેન્ટ એડવાન્સ માં – ઈન્વોઈસ આપ્યા તારીખ પહેલા જ – મળેલ હોય ઈન્વોઈસ આપ્યાની તારીખ
વણ-વપરાયેલ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ટેક્સ રિફંડ નો કલેઇમ કરવામાં આવે છે તે નાણાકીય વર્ષના અંતે
નોંધ: ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજર માં રહેલ રકમ ના રિફંડ નો કલેઇમ ફરજીયાત જે-તે માસિક રિટર્ન દ્વારા એટલે કે રેગ્યુલર ડીલર માટે ફોર્મ GSTR -3 માં અને કમ્પોઝિશન ડીલર માટે ફોર્મ GSTR -4 માં જ થવું જોઈએ.
GST અંતર્ગત રિફંડ ક્લેઇમ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો
જો ટેક્સ રિફંડ તરીકે કલેઇમ કરેલ રકમ રૂ. ૫ લાખ થી ઓછી હોય – તો તે વ્યક્તિએ દસ્તાવેજો ને આધારે અથવા તેની પાસે રહેલ પુરાવા સાથે એક ડીક્લેરેશન કરવું જરૂરી છે જે એવી સ્પષ્ટતા કરતુ હોય કે રિફંડ તરીકે તેઓ જે ટેક્સ કે વ્યાજ કલેઇમ કરે છે તે અન્ય વ્યક્તિને પારીત કરેલ નથી.
જો ટેક્સ રિફંડ તરીકે કલેઇમ કરેલ રકમ રૂ. ૫ લાખ થી વધારે હોય – તો રિફંડ માટેની અરજી નીચે દર્શાવેલ પુરાવા સાથે જોડેલ હોવી જોઈએ :
 1. તે વ્યક્તિ માટે આ રિફંડ મળવાપાત્ર છે એ રજુ કરતા દસ્તાવેજી પુરાવા.
 2. એવા દસ્તાવેજી કે અન્ય પુરાવા જે સ્થાપિત કરે કે આ રકમ તેમના દ્વારા ચુકવેલ છે અને ટેક્સ કે વ્યાજની રકમ અન્ય વ્યક્તિને પારીત કરવામાં આવેલ નથી.
2. રિફંડ નો ક્રમ
નિકાસ ના કારણે રિફંડ
જો માલ અને/અથવા સર્વિસ ની નિકાસ ના કારણે રિફંડ લેવાનું હોય, તો અધિકૃત અધિકારી કુલ રકમ ના ૯૦% રકમ રિફંડ કામચલાઉ ધોરણે ફોર્મ GST RFD -૪ માં આપશે. ત્યારપછી, રજુ કરેલા દસ્તાવેજો ની બરાબર ચકાસણી કરીને, અધિકારી રિફંડ કલેઇમ ના અંતિમ સેટલમેન્ટ માટેનો એક આદેશ આપશે.
કામચલાઉ રિફંડ નીચેની શરતો ને આધીન મંજુર કરવામાં આવશે:
 • રિફંડ કલેઇમ કરનાર વ્યક્તિ પર છેલ્લા ૫ વર્ષમાં રૂ. ૨૫૦ લાખ થી વધારે ની રકમની કરચોરી માટે મુકદ્દમો ચાલેલ નથી.
 • વ્યક્તિનું GST અનુપાલન રેટિંગ ૧૦ માંથી ૫ થી ઓછું નથી.
 • રિફંડ ની રકમ માટે કોઈ અનિર્ણિત અપીલ, રીવ્યુ કે ફેરતપાસ ચાલુ છે.
અન્ય કિસ્સા માં રિફંડ
જો અધિકારીને ક્લેઇમ કરેલ રકમ નો સંપૂર્ણ કે અમુક હિસ્સો રિફંડ કરવા લાયક જણાય તો તે ફોર્મ GST RFD -5 માં રિફંડ કરવાનો આદેશ આપશે. અરજી મળ્યા ના ૬૦ દિવસની અંદર જ આ કરવામાં આવશે. જો રિફંડ ૬૦ દિવસની અંદર મંજુર કરવામાં ન આવે તો ૬૦ દિવસની સમાપ્તિ થી ખરેખર રિફંડ માલ્યાના સમય નું વ્યાજ પણ ચુકવવામાં આવશે.
નોંધ: જો રિફંડ તરીકે કલેઇમ કરેલ રકમ રૂ. ૧૦૦૦ કરતા ઓછી હશે તો કોઈ રિફંડ આપવામાં આવશે નહિ.

GST રિફંડ ના અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ

નીચે અમુક અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે જેમાં GST અંતર્ગત રિફંડ માન્ય છે:
 1. માલના સપ્લાય પરનો ટેક્સ માનેલ નિકાસ તરીકે સંદર્ભિત કરેલ હોય. દાખલા તરીકે: કોઈ SEZ (સ્પેશ્યિલ ઇકોનોમિક ઝોન) કે EOU (એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ યુનિટ) ને કરેલ માલ કે સર્વિસ નો સપ્લાય
 2. કોઈ જજમેન્ટ, ફરમાન, હુકમ કે કોઈ એપલેટ ઓથોરિટી, એપલેટ ટ્રીબ્યુનલ કે અન્ય કોર્ટ ના નિર્દેશ પર ટેક્સ રિફંડ ને પાત્ર હોય.
 3. એવા સપ્લાય પર ટેક્સ ચુકવેલ હોય જે આપેલ ન હોય – અધૂરો કે પુરેપુરો અને જેના માટે ઈન્વોઈસ આપવામાં આવી ન હોય. ઉદાહરણ તરીકે: કોઈ સપ્લાયરને ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ પ્રાપ્તકર્તા પાસેથી એડવાન્સ મળેલ હોય પરંતુ અંતમાં કોઈ અસંમતિ ના કારણે તે શક્ય બન્યું ન હોય. નવેમ્બર ૨૦૧૭ નું રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે સપ્લાયરે પ્રાપ્ત કરેલ એડવાન્સ નો ટેક્સ ભરવો પડશે. આ ટેક્સ રિફંડ મેળવવા પાત્ર છે.
 4. ખોટી રીતે ટેક્સ લીધેલ હોય અને રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકારને જમા કરેલ હોય – જો કોઈ વ્યક્તિએ આંતર-રાજ્ય સપ્લાય પર CGST અને SGST ચુકવેલ હોય અને રાજયાંન્તર્ગત સપ્લાય પર IGST ચુકવેલ હોય તો તે વ્યક્તિ યોગ્ય રીતે ટેક્સ ચૂકવાઈ ગયા પછી તેનું રિફંડ લેવા ને પાત્ર છે.
 5. ભારત બહાર પ્રવાસ કરતા યાત્રીઓ ને સપ્લાય કરેલ માલ પર ચુકવેલ IGST, જો માલ ભારત બહાર લઇ જવાતો હોય.
આવા રીફંડના કિસ્સાઓમાં ‘સંબંધિત તારીખ’ નીચે મુજબ છે:
કિસ્સા સંબંધિત તારીખ
માનેલ નિકાસ તરીકે ગણેલ માલ માનેલ નિકાસ ને સંબંધિત રિટર્ન ફાઈલ કરવાની તારીખ
કોઈ જજમેન્ટ, ફરમાન, હુકમ કે કોઈ એપલેટ ઓથોરિટી, એપલેટ ટ્રીબ્યુનલ કે અન્ય કોર્ટ ના નિર્દેશ પર ટેક્સ રિફંડ ને પાત્ર હોય જજમેન્ટ, ફરમાન, હુકમ કે નિર્દેશ સાથે સંદેશાવ્યવહાર ની તારીખ
કામચલાઉ રીતે ચુકવેલ ટેક્સ અંતિમ મૂલ્યાંકન પછીની ટેક્સ એડજસ્ટમેન્ટ ની તારીખ
સપ્લાયર સિવાય ના વ્યક્તિ ના કિસ્સામાં વ્યક્તિ દ્વારા માલ કે સર્વિસ પ્રાપ્ત કર્યા તારીખ
અન્ય કિસ્સાઓ ટેક્સ ચુકવણીની તારીખ
આવા અપવાદરૂપ કિસ્સાઓમાં રિફંડ કલેઇમ કરવાની પ્રક્રિયા ઉપર ના વિભાગમાં વર્ણવેલ રિફંડ ક્લેઇમ કરવાની પ્રક્રિયા જેમ જ રહેશે.
અમને તમારી મદદની જરૂર છે
કૃપા કરીને આ બ્લોગ પોસ્ટ પર તમારો ફીડબેક નીચેની કૉમેન્ટ્સ નો ઉપયોગ કરીને શેર કરો. વધુમાં, અમને જણાવો કે જી.એસ.ટી. સંબંધિત કયા વિષય પર વધુ જાણવામાં તમને રસ છે. અમે તેને અમારા કન્ટેન્ટ પ્લાન માં સમાવિષ્ટ કરવા ઉત્સુક છીએ.
શું તમને આ સહાયરૂપ લાગ્યું? નીચેના સોશિઅલ શેર બટન નો ઉપયોગ કરીને તેને અન્ય સાથે શેર કરો.


Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/gst-tax-refund-claim/

જીએસટી શું છે? તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે 

નવા ફેરફારોને સમાવવા માટે આ પોસ્ટ 2 ડિસેમ્બર, 2016ના રોજ અપડેટ કરવામાં આવી છે.
3 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ રાજ્યસભામાં 122મું બંધારણીય બિલ લગભગ સર્વાનુમતે પસાર થયું હોવાથી 1લી એપ્રિલ, 2017થી ભારતમાં જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ) શરૂ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો તે દિવસ ભારતીય કર પ્રણાલીના ઈતિહાસમાં લાલ અક્ષરે લખાશે. ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ બિલમાં છેલ્લા એક દાયકામાં ઘણા બધા ફેરફાર થયા છે અને આઝાદી પછી ભારતમાં એકલ સૌથી વિશાળ કર સુધારણા બની રહેશે એવું માનવામાં આવે છે. એક અંદાજ અનુસાર તેનાથી જીડીપી 1.5થી 2 ટકા સુધી વધી શકે છે. એક ભારત, એક કર આ નવા વાસ્તવિકતા બની રહેશે. જીએસટી લગભગ દસ અપ્રત્યક્ષ વેરાને સમાવી લેશે અને ભારતને એકસમાન બજાર બનાવી દેશે. આનાથી માઠી અસરો દૂર થવા સાથે ભારતભરમાં સરળ અભિમુખતા, ટેકનોલોજિકલ પીઠબળ અને એકસમાન પ્રક્રિયાના લાભની વેપાર કરવાની આસાનીમાં નોંધનીય યોગદાન મળશે. જોકે વેપારોની સફળતા મોટે ભાગે આ નવી વાસ્તવિકતા સમજવાની અને અપનાવવાની ક્ષમતા પર આધાર રાખશે, કારણ કે અમુક વર્તમાન વેપાર વ્યવહારોમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવું પડશે.
ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ વિસ્તૃત કર છે, જે ભારતભરમાં માલ અને સેવાઓના પુરવઠા પર લાગુ કરાય છે. જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ) સ્થળ આધારિત ઉપભોગ કર છે અને વેચાણ, ઉત્પાદન કે સેવાની જોગવાઈની વર્તમાન કરપાત્ર ઘટનાઓ સામે પુરવઠો એ કરપાત્ર ઘટના છે. જીએસટી કાયદાના મુસદ્દાનું મોડેલ જૂન 2016માં સૌપ્રથમ જાહેર કરાયું હતું, જે પછી સુધારિત મુસદ્દાનો કાયદો 26મી નવેમ્બર, 2016ના રોજ જાહેર કરાયો હતો. વેપારો, ઉદ્યોગ/ ધંધાનાં સંગઠનો, વ્યાવસાયિકનાં સંગઠનો અને સમ ઔદ્યોગિકો વહેલી તારીખે યોગ્ય ઈનપુટ્સ પૂરા પાડે અને જીએસટી કાયદો લેણદેણ આસાન બનાવવા માટે બધી મૂંઝવણોને પહોંચી વળવાની ખાતરી રાખે તેનું ધ્યાન રાખવાનો સમય પાકી ગયો છે.

પાર્શ્વભૂ

ભારતમાં અપ્રત્યક્ષ કર પ્રણાલીમાં છેલ્લા 5થી 6 દાયકામાં ઘણાં બધા પરિવર્તન આવ્યાં છે. 1986માં મોડવેટ યોજના રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે પછી એકસાઈઝ અને સર્વિસ ટેક્સ વચ્ચે ક્રેડિટની ફંજિબિલિટી (2004, વેટની રજૂઆતે (2005થી) વર્ષોનાં વહાણાં વીતવા સાથે કર વહીવટમાં પારદર્શકતા વધારી છે, કરદાતાઓની ઝંઝટ ઓછી કરી છે અને માઠી અસરોને દૂર કરીને આખરે ગ્રાહકોને પણ અપાવ્યો છે. જોકે ભારતનું માળખું એવું છે કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય એમ બંને દ્વારા કર લાગુ કરાય છે. આ બંનેમાં ધિરાણના ઉપયોગની સુવિધાના અભાવે પ્રણાલીમાં હજુ પણ આંશિક માઠી અસર છોડી છે. ઉપરાંત ઘણી બધી એજન્સીઓ સંકળાયેલી હોવાથી અભિમુખતાનો બોજ પણ વધ્યો છે. જીએસટી અચૂક રીતે એક કર મારફત ભારતભરમાં એકસમાનતા પ્રેરિત કરીને આ મૂંઝવણોને દૂર કરશે અને કર ધિરાણનો પ્રવાહ સરળ બનવાની ખાતરી રાખશે. સંકલ્પનાની રીતે જીએસટી વેટ જેવું જ છે, એટલે કે, કર પુરવઠા શૃંખલામાં દરેક તબક્કે મૂલ્ય ઉમેરા પર જ લાગુ થશે.

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ)ની અમુક મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ નીચે મુજબ છેઃ

નોંધણીઃ

જીએસટીની નોંધણીની મર્યાદા ઈશાન ભારત + સિક્કિમ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ માટે રૂ. 10 લાખ છે અને ભારતના અન્યત્ર રૂ. 20 લાખ છે. જીએસટી હેઠળ આશરે 70-80 લાખ વેપારો નોંધણી થવાની શક્યતા છે. રૂ. 50 લાખથી ઓછું ટર્નઓવર સાથેના નાના ડીલરો પાસે કમ્પોઝિશન સ્કીમ અપનાવવાનો અને ટર્નઓવર પર એકસમાન 1થી 4 ટકાનો કર ચૂકવવાનો વિકલ્પ રહેશે.
* અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કીમ, ત્રિપુરા, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં
જીએસટીની નોંધણીની પ્રક્રિયાઓ પર વધુ વિગતો માટે કૃપયા અહીં વિઝિટ કરોઃ
નોંધણીકૃત ડીલર છો? તો જીએસટીનું ટ્રાન્ઝિશન કઈ રીતે કરવું તે શીખો
નવા જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન માટે અરજી કઈ રીતે કરવી
જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનમાં સુધારો, રદ કે રિવોક કઈ રીતે કરી શકાશે

ડ્યુઅલ જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ):

ભારતનો ઢાંચો ધ્યાનમાં ડ્યુઅલ જીએસટી નમૂના રૂપે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કર માલ અને સેવાઓના પુરવઠા પર કેન્દ્ર અને રાજ્યો દ્વારા સંયુક્ત રીતે લાગુ કરાશે.
ડ્યુઅલ જીએસટીનાં ઘટકો નીચે મુજબ છે: • સીજીએસટી: સેન્ટ્રલ જીએસટી
 • એસજીએસટી: સ્ટેટ જીએસટી
 • આઈજીએસટી: ઈન્ટીગ્રેટેડ જીએસટી
રાજ્યાંતર્ગત લેણદેણ પર સીજીએસટી + એસજીએસટી લાગુ થશે અને આંતરરાજ્ય લેણદેણ પર આઈજીએસટી લાગુ થશે.

જીએસટીના દર:

નીચે મુજબ 3 પ્રકારના દર રહેવાની શક્યતા છેઃ
 • મેરિટ રેટ
 • સ્ટાન્ડર્ડ રેટ
 • ડી- મેરિટ રેટ
કીમતી ધાતુઓ માટે ઓછો દર રહેવાની અને જીવનજરૂરી માલો માટે શૂન્ય દર રહેવાની શક્યતા છે.

અંતર્ગત કરાયેલા કર

જીએસટી હેઠળ અંતર્ગત કરાયેલા કર છેઃ
જીએસટીમાં અંતર્ગત જીએસટી માં પેટાસરવાળો નથી
સેન્ટ્રલ એકસાઈઝ મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી
સેવા કર માનવી ઉપભોગ માટે શરાબ
વેટ / સેલ્સ ટેક્સ પેટ્રોલ / ડીઝલ / એવિયેશન ફ્યુઅલ / નૈસર્ગિક વાયુ*
મનોરંજન વેરો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને પ્રોપર્ટી ટેક્સ
લક્ઝરી ટેક્સ ટોલ ટેક્સ
લોટરી પર કર ઈલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી
ઓક્ટ્રોય અને એન્ટ્રી ટેક્સ
ખરીદી કર

*પછીથી જાહેર થનારી તારીખે જ સમાવિષ્ટ કરાશે

આઈટીસી ઉપયોગિતા:

ટેક્સ લાયેબિલિટી સેટઓફફ કરવા માટે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાની રીત નીચે મુજબ છેઃ
ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ> નિમ્નલિખિતની લાયેબિલિટી સામે સેટ-ઓફફ
સીજીએસટી સીજીએસટી અને આઈજીએસટી (તે ક્રમમાં)
એસજીએસટી એસજીએસટી અને આઈજીએસટી (તે ક્રમમાં)
આઈજીએસટી આઈજીએસટી, સીજીએસટી, એસજીએસટી (તે ક્રમમાં)
કૃપયા ધ્યાનમાં રાખો કે સીજીએસટી અને એસજીએસટી એકબીજા સામે સેટઓફફ નહીં કરી શકાય
જીએસટી શાસનમાં ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સેટઓફફ કઈ રીતે કરવું

આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર:

ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ નેટવર્ક અથવા જીએસટીએન નફો નહીં કરતી કલમ 25/ કલમ 8 કંપની છે, જે જીએસટીની બધી ઈ- નોંધણીની આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવા માટે આઈટી પીઠબળ (બેકએન્ડ અને ફ્રન્ટએન્ડ) અને પોર્ટલ રજૂ કરવા જાહેર- ખાનગી ભાગીદારી (ખાનગી કંપનીઓ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર હિસ્સાધારકો છે) હેઠળ રચવામાં આવી છે. આ નોડલ એજન્સી રહેશે, જે બધી પ્રક્રિયા, ફોર્મ્સ અને દેશમાં થતા બધા વેપારોનું નિયંત્રણ રાખશે.

જીએસટી કાઉન્સિલ:

આ કાઉન્સિલ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળતાં જ 60 દિવસમાં રચાશે, જેમાં રાજ્યનું બેતૃતીયાંશ, કેન્દ્રનું એકતૃતીયાંશ પ્રતિનિધિત્વ હશે. જીએસટી કાઉન્સિલ કર દર, વિખવાદ નિવારણ, મુક્તિ વગેરે સહિત સંબંધિત બધા નિર્ણયો લેશે. જીએસટી કાઉન્સિલનાં સૂચનો (75 ટકા વોટ) કેન્દ્ર અને રાજ્યો પર પણ બંધનકારક રહેશે.

વેપાર પ્રક્રિયા

નોંધણીઃ

મોજૂદ ડીલરો આપોઆપ માઈગ્રેટ થશે અને તેમને નિમ્નલિખિત માળખા સાથે 15 આંકડાનો પેન આધારિત જીએસટીઆઈએન અપાશે.
રાજ્યનો કોડ પેન કંપનીનો કોડ કોરો આંકડા તપાસો
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
કંપનીનો કોડ રાજ્યમાં ઘણી બધી વેપાર ક્ષિતિજો ધરાવતા કરદાતાઓ માટે લાગુ થશે.

વળતરોઃ

જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ) શાસન નિમ્નલિખિત ફેરફારો રજૂ કરે છેઃ
 • • જીએસટી શાસનમાં બધા વેપારીઓએ આવશ્યક ત્રિમાસિક કે વાર્ષિક રિટર્ન્સ સાથે ફરજિયાત માસિક રિટર્ન્સ ભરવાના રહેશે. હાલમાં ત્રિમાસિક કે અર્ધવાર્ષિક (જેમ કે સર્વિસ ટેક્સ વગેરે માટે રિટર્ન) ભે તે વેપારોએ પણ દર મહિને રિટર્ન ભરવા પડશે.
 • • હાલમાં 1 ઈવેન્ટની જગ્યાએ દર મહિના 3 કોમ્પ્લાયન્સ ઈવેન્ટ્સ રહેશે. આનો અર્થ વેપારોએ આજે 1 રિટર્ન ફાઈલ કરે છે તેની જગ્યાએ ફોર્મ જીએસટીઆર-1, ફોર્મ જીએસટીઆર-2 અને ફોર્મ જીએસટીઆર-3 (નીચે બતાવ્યા મુજબ) ભરવાની આવશ્યકતાનું પાલન કરવાનું રહેશે.
 • • પ્રથમ કોમ્પ્લાયન્સ ઈવેન્ટ (ફોર્મ જીએસટીઆર-1 નોંધાવવું)ની આખર તારીખ વર્તમાન વેટ શાસનમાં 20મી આખરી મુદત સામે ત્યાર બાદના મહિનાની 10મી આખર તારીખ રહેશે.
 • • કમ્પોઝિશન સ્કીમ તરફેણજનક વિકલ્પ નહીં રહેશે, કારણ કે રિટર્ન ત્રિમાસિક ભરવાના રહેશે અને તે રિટર્ન્સમાં વિગતો અગાઉની જેમ વેચાણ એકસામટી રકમમાં થતું હોવા છતાં ખરીદીઓ સંબંધી નોંધાવવાના રહેશે. આ યોજનામાં વધુ એક મોટી સમસ્યા નિમ્નલિખિત શૃંખલાને ઈનપુટ ધિરાણની બિન- ઉપલબ્ધતા છે, જેનાથી કમ્પોઝિટ ડીલરો માટે વેચાણ ભાવ વધશે. આનો અર્થ વેપારો આ ડીલરો પાસેથી તેમની ખરીદી ઓછી કરશે.
નિયમિત ડીલરઃ માસિક ફાઈલિંગ
 • ફોર્મ જીએસટીઆર 1: બધા સેલ ઈનવોઈસીસ અપલોડ કરો (10મી સુધી).
 • ફોર્મ જીએસટીઆર – 2એઃ પુરવઠાકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા ફોર્મ જીએસટીઆર 1ને આધારે પ્રાપ્તિકર્તાને ઉપલબ્ધ કરાયેલા ઈનવર્ડ પુરવઠાઓની ઓટો- પોપ્યુલેટેડ વિગતો. (11મીએ).
 • ફોર્મ જીએસટીઆર 2- ફોર્મ જીએસટીઆર 2એમાં ઉમેરો (દાવા) કે સુધારણા ફોર્મ જીએસટીઆર 2માં સુપરત કરવાની રહેશે (15મીએ).
 • ફોર્મ જીએસટીઆર-1એ- ફોર્મ જીએસટીઆર 2 ફોર્મમાં પ્રાપ્તિકર્તા દ્વારા ઉમેરો, સુધારો કે કાઢી નખાયા મુજબ આઉટવર્ડ પુરવઠાની વિગતો પુરવઠાકારને ઉપલબ્ધ કરાશે (20મીએ).
 • ફોર્મ જીએસટીઆર 3- ઓટો- પોપ્યુલેટેડ ફોર્મ જીએસટીઆર 3 સુપરત કરો 20મી સુધી.
 • ફોર્મ જીએસટીઆર 9- વાર્ષિક રિટર્ન- ઉપલબ્ધ આઈટીસી અને ચૂકવેલી જીએસટીની વિગતો આપો, જેમાં સ્થાનિક, આંતરરાજ્ય અને આયાત/ નિકાસ (આગામી નાણાકીય વર્ષની 31મી ડિસેમ્બર).
કમ્પોઝિશન ડીલરઃ ત્રિમાસિક ફાઈલિંગ
 • ફોર્મ જીએસટીઆર- 4એઃ પુરવઠાકારો દ્વારા અપાયેલી ફોર્મ જીએસટીઆર-1ના આધારે કમ્પોઝિશન યોજના હેઠળ નોંધણીકૃત પ્રાપ્તિકર્તાને ઉપલબ્ધ કરાયેલા ઈનવર્ડ પુરવઠાની વિગતો (ત્રિમાસિક).
 • ફોર્મ જીએસટીઆરઃ માલ અને સેવાઓના બધા આઉટવર્ડ પુરવઠા આપો. આમાં ફોર્મ જીએસટીઆર 4એમાંથી ઓટો- પોપ્યુલેટેડ વિગતો, ચૂકવવાપાત્ર કર અને કરની ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે (ત્રિમાસિકના અંત પછી 18મી સુધી સુપરત કરવાનું રહેશે).
 • ફોર્મ જીએસટીઆર 9એઃ કર ચુકવણીની વિગતો સાથે નોંધાવેલા ત્રિમાસિક વળતરોની એકત્રિત વિગતો આપો (આગામી નાણાકીય વર્ષની 31મી ડિસે.)
જીએસટી રિટર્ન્સ પર વધુ વિગતો માટે આ બ્લોગ પોસ્ટની વિઝિટ કરોઃ
જીએસટી હેઠળ રિટર્ન્સના કયા પ્રકાર છે?
તમારા જીએસટી રિટર્ન્સ કઈ રીતે નોંધાવશો?

ચુકવણીઓ:

 • રૂ. 10,000ની રકમ માટે ફરજિયાત ઈ-પેમેન્ટ.
 • ઓનલાઈન: એનઈએફટી/ આરટીજીએસ / આઈએમપીએસ
 • ઓફફલાઈન: રોકડ / ચેક/ ડીડી/ એનઈએફટી/ આરટીજીએસ વગેરે
 • ચલાન ઓટો- પોપ્યુલેટેડ હોઈ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

રિફંડ્સ:

રિફંડ પ્રક્રિયા સ્વયંચાલિત રહેશે અને જ્યાં પણ લાગુ હોય ત્યાં છાનબીન વિના અરજી કરાઈ હોય ત્યારે જોગવાઈની રીતે 90 ટકા રિફંડ મંજૂર કરાશે.
મુખ્ય પ્રભાવનાં ક્ષેત્રો
વેપારો માટે મુખ્ય પ્રભાવનાં ક્ષેત્રો આ રહેશે:
 • ટેકનોલોજી અપનાવવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ: બધી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થવાની હોવાથી અને રિટર્ન ફાઈલિંગ ગ્રેન્યુલર પ્રકાર (ઈનવોઈસ અનુસાર) હોવાથી કર દાતાએ કાર્યક્ષમતા અને અસરકારકતાની ખાતરી રાખવા માટે અનુકૂળ ટેકનોલોજી અપનાવવાની રહેશે. અગાઉથી વિપરીત પેપર ફાઈલિંગ વિકલ્પ નહીં રહેશે/strong>
 • ભારતભરની બજારને પહોંચ: આંતરરાજ્ય અને રાજ્યાંતર્ગત વેપારો કર નિષ્પક્ષ બની જશે અને આખું ભારત અભિમુખતાની ઝંઝટ વિના વેન્ડરો અને ગ્રાહકો સ્રોત કરવા માટે ખૂલી જશે.
 • રોકડ પ્રવાહનું નિયોજન: ખરીદી પર ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ રિટર્ન નોંધાવવા દરમિયાન જોગવાઈની રીતે જ અપાશે અને અનુરૂપ વેચાણ અપલોડ થયા પછી જ અને પુરવઠાકાર દ્વારા લાયેબિલિટી પૂરી કર્યા પછી જ કન્ફર્મ્ડ થશે. આથી સુમેળ નહીં હોય તો રોકડ પ્રવાહોને અસર થશે. કોઈ પણ પુરવઠો કરપાત્ર હોવાથી શાખા ટ્રાન્સફર્સ ટેક્સ લાયેબિલિટીમાં પરિણમીને કેશ બ્લોકેજ થશે. જીએસટી પ્રાપ્ત એડવાન્સીસ પર પણ લાગુ થશે અને રિવર્સ ચાર્જ માલોને પણ લાગુ કરાશે. વેપારોએ તેથી વેપાર અને માળખાની લેણદેણ અસરકારક રીતે કરવા માટે પુનઃવિચાર કરવાનો રહેશે.
 • આસાન અભિમુખતાઃ  જીએસટીમાં વેપારોએ ગ્રેન્યુલર સ્તરનો ડેટા (ઈનવોઈસ અનુસાર) પૂરો પાડવાનો રહે છે, જે એચએસએન કોડ્સ સાથે નોંધવાનો રહે છે. સારી વાત એ છે કે આ અભિમુખતા જીએસટીમાં આસાન બની રહેશે, કારણ કે મોટા ભાગના પ્રવર્તમાન અપ્રત્યક્ષ કર દૂર થવાના છે અને આમાં ટેકનોલોજીનો ટેકો મળવાનો છે. જીએસટી સાથે સરકારે ઈનપુટ ક્રેડિટ કાપીને તેમના રિટર્ન્સ અપલોડ નહીં કરતા વેન્ડરોની પાછળ પડવા નહીં પડે
 • શાખા/ પુરવઠા શૃંખલાની પુનઃબાંધણીઃ કર વિચારણાઓ (કન્સેશનલ સીએસટી રેટ લેવા)ને લીધે બહુરાજ્ય હાજરી બનાવનારા વેપારોએ તેમના વેરહાઉસ અને શાખાના નેટવર્કનું પુનઃનિયોજન કરવાનું રહેશે અને તેમને રાજ્યવારને બદલે બજારોની નજીક લાવવા પડશે.
 • કિંમતની વ્યૂહરચનાઃ માઠી અસર નાબૂદીને લીધે પ્રોડક્ટોની કિંમતો નીચે આવવાની શક્યતા છે. આથી વેપારોએ પ્રાપ્તિ અને વેચાણમાં નવી વાસ્તવિકતાઓ સાથે સુમેળ સાધવાનો રહેશે.
 • કરાર માટે પુનઃવાટાઘાટઃ કામના કોન્ટ્રાક્ટ અને અન્ય બહુવર્ષ પુરવઠા સોદાઓ પર જીએસટીનો દર શોષવા માટે પુનઃવાટાઘાટ કરવી પડશે. કર એડવાન્સ પર પણ લાગુ થવાનો હોવાથી આવી સ્થિતિઓ પર ફેરવિચાર કરવો પડશે. 

હવે પછી શું?

રાજ્યસભામાં 122મા બંધારણીય સુધારણા બિલ પસાર થવા સાથે આગામી તાત્કાલિક પગલાં નીચે મુજબ રહેશે:
 • આ બંધારણીય સુધારણા હોવાથી કમસેકમ 15 રાજ્ય વિધાનસભાઓએ પણ બિલને મંજૂર કરાવી લેવાં પડશે.
 • બિલને રાષ્ટ્રપતિની સંપતિ મળ્યા પછી અને સંમતિ પ્રાપ્ત થયા પછીની તારીખથી આગામી 60 દિવસમાં જીએસટી કાઉન્સિલની રચના કરવાનું આવશ્યક છે.
 • સંસદના શિયાળુ સત્રમાં સીજીએસટી અને આઈજીએસટી બિલો (સંભવત: નાણાં બિલ તરીકે)ને મંજૂરી અને 29 રાજ્ય વિધાનસભામાં એસજીએશટી બિલને મંજૂરી.
 • xજાન્યુઆરી 2017 સુધી જીએસટી નેટવર્ક શરૂ કરાશે.
આ કામ અઘરું લાગે છે, પરંતુ શક્ય બની શકે છે.

આપણા બધા માટે હવે પછી શું છે

1લી એપ્રિલ, 2017 જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ) રજૂ કરવાની શક્ય તારીખ હોવાથી કરદાતાઓએ આ દિશામાં તૈયારી માટે અનેક પગલાં લેવા જરૂરી છે. આરંભ માટે સ્પષ્ટ ઓપનિંગ બેલન્સ ધરાવવા સંક્રમણ ચાવી રહેશે.
 1. વર્તમાન શાસન (સેનવેટ, વેટ)માંથી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (રિટર્ન્સ, ઈનપુટ્સ, કેપિટલ ગૂડ્સમાં) જીએસટી (સીજીએસટી, એસજીએસટી)માં કેરી ફોર્વર્ડ કરાશે. આથી હિસાબ અપડેટ રાખવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. તેનાથી કંપનીઓને આકલન કરવામાં મદદ મળશે, કારણ કે તે જ સમયે આંકડાઓ ધ્યાનમાં લેવાશે અને જો તેમાં કોઈ પણ અસ્પષ્ટતા હશે તો વેપારોએ ઘણી બધી નાણાકીય અને બિન નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.
 2. ઈઆરપીમાં બધા અકાઉન્ટિંગ અને પાર્ટી માસ્ટરોને કાનૂની વિગતો ભરીને એ રીતે અપડેટ રાખવાની જરૂર છે કે જીએસટીનું સંક્રમણ આસાન બને.
હંમેશની જેમ ટેલી કાનૂની ફેરફારોની સમજદારી અને અપનાવવા સાથે વેપારોને સહાય કરવામાં આગેવાન છે. ટેલી.ઈઆરપી9નું અત્યંત આસાન નિવારણ ઝડપી માઈગ્રેશનની અને જીએસટીની કાનૂની આવશ્યકતાઓના આસાન હેન્ડલિંગની ખાતરી રાખશે.
આ નોંધ જાહેર ઉપલબ્ધ માહિતી પરથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જોકે વાસ્તવિક જીએસટી દરો અને વેપાર પ્રક્રિયા તે રજૂ કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં નોંધનીય ફેરફાર હેઠળ પસાર થવાની શક્યતા છે.
 Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/gst-tax-refund-claim/
 


Tally.ERP 9 Release 5.5 Vs. Older Versions of Tally 

(Important Deatil Tally All Versions)

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Features

Tally 6.3 Tally 7.2 Tally 8.1 Tally 9 Tally.ERP 9 Release 4.93 Tally.ERP 9 Release 5.5
Statutory General Features

Triangulation Report (To prepare for GST -Detect & Correct Errors)
E-filing (VAT/CST,TDS,Excise, Service Tax)
Statutory Modules

VAT/CST
TDS
TCS
Service Tax
Excise for Dealers
Excise for Manufacturers
Accounting Features

Banking - Auto Bank reconciliation
Post-dated Cheque Management
Multi-Address
Job Costing
Inventory Features

Job Work
Point of Sale (POS)
Pre-closure of Order
Item Cost Tracking
Payroll

Salary Process
PF
ESI
PT
Income Tax
   Form 16A
   Computation
   E-TDS
   Form 27A
   Form 26/27 Quarterly/Annually returns
National Pension Scheme
Gratuity
PaySlip
Attendance Sheet
Pay Sheet
E-Capabilities

Mass-mailing
Synchronization

Online Sync
On Demand Sync (Advanced next generation Sync)
SMS
Remote Access
Audit & Verification Tools

Statutory Audit
Other features

Company logo
Multi-lingual
Support Centre
Control Centre
Available
Not available
Not part of the product. Add on was available

Source :-http://www.tallysolutions.com/upgrade/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

 Note :- Paid Tally Update Release 4 , 5 to Release 6 (GST) Just Email :- inquiry.gsg15@gmail.com and Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Quick Heal Special Offer Dt 19/06/2017 to Dt 30/06/2017

My Quick Heal Price = Other Company Offer Price - 100
Ex. :- 1400 = 1500 -100
Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Note :- 
1. This Offer velid only 3 days
2. Payment Advence
3. This Offer velid only Quick Heal PC 1 User 1 Year 
4.We Are Replay Only Whats App Chat
5. Provider Your Offer Price in Chat


Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment