સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 15 September 2017

E-WAY BILL Special in Gujarati - E-WAY BILL Froms,E-Way Bill Registration Form, Notification And User Manual, HSN Search,Taxpayer Search,Transporters Search,

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.


E-WAY BILL  

ફોર્મ 402 - 403 ની જગ્યા એ સરકાર ઘ્વારા નવી E-WAY BILL ની જોગવાઈ અમલ માં મુકવામાં આવેલ છે.
જે ફોર્મ જનરેટ કરવાની રીત નીચે મુજબ છે.  
Step 1 
Step 2
Step 3
તમારો GST નમ્બર નાખો અને VALIDATE કરો
સિસ્ટમ ઘ્વારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ અને EMAIL પર OTP આવશે.
OTP નાખી ને EWAY BILL માટે નો USER ID અને પાસવર્ડ નક્કી કરી ને નાખો.
આ USER ID અને પાસવર્ડ જ્યારે EWAY બિલ બનાવવું હશે ત્યારે જરૂર પડશે.
Step 4 EWAY બિલ તૈયાર કરવું ખૂબ જ સરળ છે.
USER ID અને પાસવર્ડ થી ઉપર જણાવેલ SITE માં LOG IN કરો. ત્યારબાદ તેમાં GENERATE EWB મેનુ માં NEW SELECT કરી તેમાં PART A માં TRANSACTION ની વિગતો ભરવી. 
Part B ટ્રાન્સપોર્ટરે ભરવાનું છે.

યાદ રાખો- EWAY બિલ વાહન નમ્બર નાખ્યા વગર માન્ય ગણાશે નહિ.
વાહન નમ્બર માલ મોકલનાર અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટર નાખશે. 

EWAY બિલ ફક્ત માલ મોકલનારે બનાવવાનું છે. માલ મેળવનારે નહિ. 

EWAY બિલ 24 કલાક સુધી માન્ય ગણાશે. જો EWAY બિલ માં કોઈ ભૂલ થાય કે કોઈ કારણોસર રદ કરવાનું થાય તો તે બનાવ્યા ના 24 કલાક માં ONLINE રદ કરી શકાશે. 
50000 કે તેથી વધુ ની કરપાત્ર વસ્તુ 10 કિલોમીટર થી લાંબા અંતરે મોકલવા માટે EWAY બિલ સાથે રાખવું જરૂરી છે. 
Eway બિલ ની માન્યતા દર 100 કિલોમીટર ના અંતર માટે 1 દિવસ ની છે.

ખાસ ધ્યાન રાખો
મોટા ભાગ ની કરમુક્ત ચીજ વસ્તુઓ ની હેરફેર સાથે EWAY બિલ મોકલવાની જરૂરત નથી.
વધુ માં સોના ચાંદી ની વસ્તુ ઓ ની હેરફેર માટે પણ EWAY બિલ જરૂરી નથી.

Source :-  Gayatri Solution Group

E-WAY BILL
Note :- Click On Below Link and View Useful Detail  E-WAY BILL
E-WAY BILL Froms  :-
Search  Help For GST
 Email ;-  ac.gsthelpdesk@gmail.com

Source :-  http://gst.kar.nic.in/ewb1/

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App


 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ
 

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

4 comments:

 1. Thanks for this post it very helpful to understand e way bill
  Here is a guide for filling the e-way bill on e-way bill Portal

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Ac market is additionally one of the Wonderful applications, and it is an imitation to the Google Play store. Ac market apk is an informal application, and it isn't always reachable in the Google Play store. This Ac market downloading software offers all of you broke altered diversion applications for nothing of expense.

  ReplyDelete