સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 19 March 2015

આજે દિવસ અને રાત સમાનનો અનોખો સંયોગ

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gujarat Samachar News

આજે દિવસ અને રાત સમાનનો અનોખો સંયોગ

૨૧ માર્ચથી દિવસ ઉત્તરોત્તર લાંબો થશે ઃ ગરમી વધશે

૨૦મીએ દિવસ ૧૨ કલાક ૪ મિનિટનો અને રાત ૧૧ કલાક ૫૬ મિનિટની રહેશે

અમદાવાદ, ગુરૃવાર
વર્ષ દરમિયાન સામાન્ય રીતે દિવસ અને રાત વચ્ચે ભારે સમય તફાવત જોવા મળતો હોય છે. પરંતુ આ પૈકી કેટલાક દિવસ એવા અપવાદ સમાન હોય છે જેમાં દિવસ અને રાત બંને લગભગ સરખા હોય છે. વર્ષ દરમિયાન જોવા મળતા આવા જૂજ દિવસોમાં ૨૦ માર્ચનો સમાવેશ થાય છે. ૨૦ માર્ચે દિવસ ૧૨ કલાક-૪ મિનિટ અને રાત્રી ૧૧ કલાક-૫૬ મિનિટની રહેશે.
સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત અને આકાશી વિષુવવૃત વર્ષમાં બે વખત એકબીજાને છેદે છે. આ છેદન બિંદુને સંપાત દિવસ કહેવામાં આવે છે. ૨૦ માર્ચે દિવસ-રાત સરખા જોવા મળશે. ૨૧ માર્ચથી દિવસ લંબાતો જશે અને ૨૧ જૂને લાંબામાં લાંબા દિવસનો અનુભવ થશે. ભારત જન વિજ્ઞાાન જાથાએ આ વિષે જણાવ્યું હતું કે 'મુંબઇ પ્રમાણે ૨૦ માર્ચે દિવસ ૧૨ કલાક-૧ મિનિટ અને રાત્રી ૧૧ કલાક-૫૯ મિનિટ રહેશે. સૂર્યોદય સવારે ૬ઃ૪૫ કલાકે અને સૂર્યાસ્ત ૬ઃ૪૭ કલાકના થશે. ૨૦ માર્ચ પછી ઉતરોતર દિવસ લાંબો થતો જશે. સરખા દિવસ માટે પાંચથી સાત મિનિટનો તફાવત રહે છે. આ દિવસ પછી સૂર્ય ઉતર તરફ ખસતો જતા ઉતર ગોળાર્ધની દિવસની લંબાઇ વધતી જાય છે અને રાત ટૂંકી થાય છે.' ૨૦ માર્ચને વસંત સંપાત દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વસંત સંપાત દિવસ પછી ગરમી શરૃ થતી હોય છે કેમકે પૃથ્વી પોતાની ધરી ૨૩.૫ને ખૂણે નમેલી હોય છે. હવે પૃથ્વીનું ઉતર તરફનું માથું સૂર્ય તરફનું માથું સૂર્ય તરફ તેટલા ખૂણે જોવા મળશે. આપણે ઉતર ગોળાર્ધમાં વસવાટ કરતા હોવાથી સૂર્યના સીધા કિરણો આપણા વિસ્તારમાં આવતા હોવાને કારણે ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે.

Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment